Wat is Christelijk geloof?

Waarom deze uitleg?!
Dat zal ik je vertellen. Omdat ik op de website, maar ook op de podcast over ‘het geloof’ dingen deel vind ik het belangrijk dat lezers en luisteraars ook weten wat het Christelijk geloof is. Wie is voor mij God, de Here Jezus en de Heilige Geest? Daarom heb ik in dit artikel het zo goed mogelijk geprobeerd uit te leggen.

Hoe ontstond het allemaal?
Wie en wat is God? Het antwoord: onze schepper en heilige vader! We spreken hem aan op verschillende manieren, bijvoorbeeld ‘HERE’ of ‘HEER’ of gewoon voor ‘God’. Hij heeft de aarde gemaakt in zes dagen, waarvan hij de hele wereld heeft volbracht en toen op de zevende dag rust nam. De zevende dag werd later ook de rustdag, ofwel de zaterdag. (sabbat). Tegenwoordig wordt in de meeste landen op de hele wereld de zondag gebruikt als rustdag. De eerste mens was Adam, maar hij voelde zich eenzaam in de prachtige wereld tussen alle natuur en dieren. Toen kwam er de vrouw, en zij werd Eva genoemd. God liet weten dat geen enkel mens eenzaam hoeft te zijn. Toch kwam op een dag in het paradijs, wat het Hof van Eden heette, de slang en dat was Satan. Satan is de ‘tegenpool’ van God die probeert om mensen tegen God te keren. We noemen Satan ook wel de Duivel.

God zei tegen Adam en Eva: ‘Jullie mogen overal van eten, behalve van die ene boom, de boom van kennis van goed en kwaad. Wanneer jullie daarvan eten zullen jullie sterven!” Satan vertelde dat als men van de ‘verboden boom’ zou eten je net zo zou worden als God. Er werd toch van de verboden boom gegeten en vanaf dat moment begon de zonde. Op dat moment moesten Adam en Eva, maar ook de vele mensen die erop volgden hard werken voor hun levensonderhoud en iedereen zal sterven! Vanaf dat moment is het leven zoals het nu is! Een leven met een combi van goed en kwaad, een leven waarbij iedereen ook met de verleiding van Satan te maken krijgt. Elke dag zullen we moeten kiezen voor het positieve of het negatieve… Als je de bijbel pakt kun je het allereerste hoofdstuk ‘GENESIS’ erbij pakken waarin het ontstaan van de aarde en het leven, maar ook de zonde van Adam en Eva door Satan volledig te vinden is.

Wie is Jezus en de Heilige Geest?
Jezus en de Heilige Geest, je hebt er vast van gehoord. Jezus is de zoon van God die ook op aarde heeft geleefd. Nadat Jezus weer naar de hemel is gegaan hebben mensen de Heilige Geest gekregen. De Heilige Geest leidt, bemoedigt en inspireert en deze leeft in ‘jezelf’. Hij leidt je om je leven hier op aarde te leven zoals Jezus. Je kunt het ook wel ‘de verbinding met God en Jezus’ noemen. In de tijd dat Jezus op aarde leefdde heeft hij zijn discipelen laten zien om als ‘Christen’ op deze aarde te leven. De discipelen waren leerlingen en volgelingen van Jezus. Op goede vrijdag is Jezus aan het kruis gehangen omdat hij de niet gelovigen schaadde met ‘zijn geloof’. Er waren daar tegenover veel discipelen van Jezus en daar kwam jaloezie over onder het volk dat niet geloofde in het Christendom. Je kunt je dus voorstellen dat veel mensen Jezus dood wilden hebben.

Jezus is daarbij ook aan het kruis gestorven om onze zonden te vergeven! Met veel pijn, verdriet en lijden is Jezus voor ons aan het kruis gestorven, voor onze zonden, omdat God en Jezus van ons houdt! Tijdens Pasen vieren we dat Jezus uit de dood is opgestaan en dat vieren we elk jaar. We staan daarbij ook elk jaar stil bij de kruisiging van Jezus en dat doen we op goede vrijdag. Een ander feest dat we ook elk jaar vieren, op 25 en 26 december is Kerst, daarmee vieren we de geboorte van Jezus. De aardse ouders van Jezus zijn Jozef en Maria. De naam Jezus betekent ‘redder’. Toen Jezus na de opstanding weer terug ging naar de hemel, op Hemelvaartsdag, beloofde hij de discipelen, maar ook ieder mens altijd bij hen te zijn, en daarom heeft hij iedereen de Heilige Geest gegeven. En dat vieren we met Pinksteren. Tegenwoordig leeft de Heilige Geest nog steeds in iedereen, maar je moet je hart wel bij de HEER leggen om het te kunnen ervaren. Als je de bijbel pakt en het Nieuwe Testament openslaat dan lees je veel over Jezus.

Bidden, hoe en waarom?
Bidden, waarom doen we dat?! En hoe doen we dat? Gebruikelijk is om dat met gevouwen handen te doen, maar het is geen must! Je kunt tegen de HEER praten als je eigen vader. Hij luistert altijd naar je en hij zal bij je zijn in geluk en pijn. Bidden is het contact leggen met de HEER om iets te vragen of, ook belangrijk, om ergens voor te danken. Bid vanuit je hart, zeg het precies zoals jij het voelt! De HEER ziet je verdriet en je geluk, maar ook wat je misschien hier op aarde probeert verborgen te houden, wat het ook mag zijn… Misschien omdat je je ergens voor schaamt, of omdat het niet kan vanwege andere beperkingen die zijn opgelegd door anderen. Bidden doe je alleen of met anderen. Samen bidden is ook erg krachtig en mooi! Heb je er in je eentje moeite mee? Schaam je niet om het te vragen aan mensen om je heen die ook Christen zijn.

Mensen, en dan voornamelijk Christenen, bidden om te vragen voor kracht of wijsheid. Ze bidden voor energie of genezing of ze vragen in hun gebed voor duidelijkheid in iets. Het maakt in principe niet uit waarvoor je bidt, als je het maar écht nodig hebt in je leven! God geeft je wat je nodig hebt in je leven, maar laat je soms ook afstand nemen van dingen die je niet (meer) nodig hebt. Je kunt altijd in gebed vragen om begeleiding hierin, om duidelijkheid. In gebed mag je ook je gevoel laten spreken. Als je boos bent, als je verdrietig bent, als je het niet meer ziet zitten, als je je alleen voelt, misschien wel eenzaam, als je je in de steek gelaten voelt, maar misschien zelfs als je God ‘s aanwezigheid niet voelt door iets dat je is overkomen… Je mag ook altijd naar de Heilige Geest vragen en hij zal in je komen! Stel alleen wél je hart open voor de HEER en hij zal je helpen.

Ookal ben je geen Christen, ookal ga je nooit naar de kerk, ookal heb je nooit iets met geloof gedaan… Bidden mag je altijd! Het is nooit te vroeg of te laat, je hebt altijd de mogelijkheid om te kiezen voor God! Hij vergeeft je, maar je moet er wel zelf om vragen. Als je vanuit je hart en oprecht voor de HEER wilt gaan, dan zal hij je helpen! In de bijbel vind je meer over bidden: 1 Johannes 5:14 en 1 Thessalonicenzen 5:16-18.

Wat is de bijbel?
De bijbel is het boek met het woord van God! Als je de bijbel leest dan denk je misschien bij jezelf ‘is dit allemaal werkelijk gebeurd’? Als je nu om je heen kijkt maar ook eens goed bij jezelf, denk je dan dat God nooit geen wonderen meer uitvoert? Ze kunnen ook heel klein zijn, dus niet altijd zo groot als het verhaal van bijvoorbeeld Mozes waarbij de zee ‘aan de kant gaat’ zodat ze verder kunnen vluchten voor de Egyptenaren. Veel niet Christenen vinden de bijbel een soort sprookjesboek, en ergens is dit ook wel te begrijpen als je alle verhalen leest met de ‘wonderen’ of gebeurtenissen die we ons nu niet kunnen voorstellen. Christenen proberen zoveel mogelijk via de bijbel te leven, omdat deze vertelt hoe je een zo goed mogelijk (Christelijk) leven kunt hebben. De tien geboden, twee stenen waarop staat wat wel en niet mag staat bijvoorbeeld in deze bijbel, net zoals het ‘onze vader’.

Als je de bijbel leest kan het zijn dat je dingen tegenkomt waar je niets van begrijpt, maar veel dingen zullen je wel duidelijk zijn. De bijbel kan serieus je ‘connectie’ met God versterken. De bijbel bestaat uit 66 boeken, en deze zijn weer verdeeld over het Oude en het Nieuwe Testament. Vanaf het moment dat Jezus geboren is begint in de bijbel het Nieuwe Testament.

In het nieuwe testament lees je bijvoorbeeld wat voor leven Jezus als de zoon van God hier op aarde heeft gehad en tevens de goede voorbeelden, wonderen en genezingen die hij verrichtte. De gehele bijbel lezen doe je niet ‘even’. Neem er fatsoenlijk de tijd voor! Vooral om sommige dingen tot je te laten komen. Er zijn ook veel online bijbels die je op internet gratis kunt raadplegen, maar het is altijd handig om een papieren exemplaar te hebben. Als je naar de kerk gaat vinden veel mensen een papieren bijbel handiger om mee te nemen, maar je kunt ook een ‘bijbel app’ installeren op je Smartphone en overal waar je bent de bijbel raadplegen. Uit onderzoek blijkt dat de bijbel het meest verkochte boek van de wereld is.

De kerk, waarom en welke?
De kerk is het huis van God. Het is de plek waar mensen hun geloof samen kunnen praktiseren. In de kerk worden liederen en psalmen gezongen, verhalen voorgelezen uit de bijbel en naar aanleiding van bijbelverhalen of gebeurtenissen op de wereld worden preken of toespraken gehouden. In de kerk wordt ook samen gebeden en op verzoek 1 op 1. Verder wordt de kerk ook gebruikt voor activiteiten op geloofsgebied. Welke kerk past bij jou? Dat is een veel voorkomende vraag en het antwoord dat erop volgt is: loop een kerk binnen en maak gewoon een dienst mee of meerdere. Ga sfeertje proeven en ga ook eens langs andere kerken. Een soort van kerkenrondje… Vraag jezelf af ‘past deze kerk bij me of bij ons?’. Er zijn ook steeds meer kleinere kerkgemeente ‘s in opkomst en deze zijn ook écht het aanraden waard om eens te komen kijken als je nog op zoek bent.

Wat is de hemel?
De Hemel, je hoort het vaak en het schijnt er fijn te zijn. Gelovigen vertrouwen erin dat als ze overlijden ze in de Hemel komen. Het eeuwig leven na je huidige leven, daar bij God, bij Jezus en met vele anderen, ook mensen die je hebt gekend, bijvoorbeeld overleden dierbaren. Er zal geen verdriet meer zijn, geen oorlog, geen haat, geen jaloezie, geen armoede, iedereen zal respectvol en liefdevol zijn. Iedereen zal van elkaar houden! Er zal troost en genezing bij je zijn geweest en stel je voor: een leven in de Hemel waar geen pijn meer zal zijn en alle lasten van je af zullen zijn.

De pracht van God
De Hemel heeft geen woestenij maar een prachtige omgeving waar we allemaal in heerlijkheid zouden kunnen leven! Het paradijs, letterlijk en figuurlijk! Een plek waar ziekte onmogelijk is en ook een plek waar zieke mensen die nu op deze aarde leven volledig genezen zullen zijn. De hemel is de plek waar we allemaal mogen genieten van de pracht van onze HEER! De hemel is ook de plek waar engelen leven en waar God met Jezus woont. Vaak wordt door Christenen ook wel gezegd dat de hemel het ‘hiernamaals’ is…

Hoe openbaart God zich?
God werkt op veel verschillende manieren om je iets duidelijk te maken. Het zijn vaak kleine dingetjes, maar ook grote dingen die in je leven gebeuren waardoor God iets aan je openbaart of je ergens voor wil waarschuwen. God werkt via mensen, maar bijvoorbeeld ook weleens via gevoel, dromen of visioenen. Heel simpel kan het al zijn dat je als je ergens over nadenkt of ergens mee zit je het onderwerp terug hoort op de radio of ziet op TV of internet. Iemand, een bekende of onbekende kan op je pad komen om je iets te vertellen. Soms kan het zijn dat bijvoorbeeld Engelen of Jezus zelf zich aan je openbaart. Heb je weleens geschilderd of getekend en heb je iets op papier staan wat je misschien eerst niet begrijpt waarom je het hebt getekend? Bijvoorbeeld een tekening of schilderij met een Goddelijk iemand of een tekening die precies uitbeeld wat jou verder kan helpen of misschien iemand anders… Gooi het niet meteen weg, bewaar het en laat het aan iemand zien waarbij jij het gevoel hebt dat diegene het moet zien. Volg je gevoel hierbij!

De communicatie met jou en God
God gebruikt bijna alles hier op aarde en vanuit de Hemel om zich te openbaren. Of het nu mensen zijn of materialen en apparaten, engelen of andere verschijningen. Met de Heilige Geest ben je altijd bij God en Jezus en steunen zij je altijd, maar wél op zijn manier wat voor jou het beste is! Het is niet altijd waar dat je Christen moet zijn om deze openbaringen op te merken, maar als je je hart openstelt voor de HEER dan zal de communicatie veel makkelijker verlopen. Vraag ook gerust in gebed of je iets mag waarnemen, maar doe het met respect. Vraag om hulp voor jezelf of voor anderen, vraag om God ‘s hulp als je even lastig zit met jezelf of met anderen. In de bijbel vind je meer over ‘deze openbaringen’ in het boek Johannes.

De band met God
Dit onderwerp kan erg gevoelig zijn, maar wel belangrijk om te beschrijven. Want hoe sterk is je band met God? Soms lijk je hem nodig te hebben en dan is hij er niet, of een situatie waarin je dreigt te ‘verzuipen’ en dan vraag je je af  Waar is God? Waar is vandaag deze dag zijn liefde gebleven? Waarom voel ik zoveel boosheid en verdriet? Het leven is elke dag weer een combinatie van goed en kwaad. Elke dag word je ermee geconfronteerd… Je krijgt elke dag keuzes om voor het goede te kiezen of voor het kwade. Kies je voor het goede dan straal je dat uit op jezelf en iedereen om je heen, maar dat geldt ook voor het tegenovergestelde, namelijk het kwade. Kies je voor het kwade dan straal je dat ook uit op jezelf en iedereen om je heen! We hebben zelf erg de neiging om God de schuld ervan te geven, maar denk eens verder na… Wat kan God doen aan de ellende die wij hier op Aarde aanrichten?! Wij zijn de mensen die zijn vrijgelaten op aarde om ons leven te leven, om te leren van de dingen waar we mee te maken krijgen, maar het belangrijkst, om ons voor te bereiden op het eeuwig leven na het leven dat we nu leven hier op aarde!

Jij kunt een ander dingen geven, of in kwade gedachte dingen aandoen. Uiteraard kan een ander het je ook aandoen. De duivel probeert elke dag vat te krijgen op de mensen op aarde, dat kan met grote dingen zijn zoals moord, vreemdgaan of pesten, maar het kan ook om kleinere dingen gaan bijvoorbeeld pornografie. Ookal ben je Christen, de duivel zal dan alsnog proberen om je te pakken te krijgen, hoe sterk je als Christen ook bent! Stuur Satan weg! Schreeuw indien nodig.  Zeg hardop: ‘In Jezus naam’ bij het wegsturen van het kwade! Vraag voor bescherming in gebed, zeg het gewoon eerlijk in gebed als je ‘iets verkeerds’ hebt gedaan, vraag om kracht en wijsheid… Bidden maakt je ook sterker, maar ook sterker in het geloof! Want, hoe meer het kwaad bezit van je neemt, hoe verder de afstand met God! Vraag om zijn heilige Geest, vraag om zijn aanwezigheid. Vul ook je huis met de glorie van de HEER!

Samen doen!
Geloven doe je voor jezelf met anderen. Het is misschien een moeilijke opgave omdat je bijvoorbeeld op je werk of op school niet met Christenen te maken hebt, maar als je nu eens weet dat er dagelijks ongeveer 80.000 nieuwe Christenen bijkomen over de hele wereld! Het gebeurt op allerlei verschillende manieren, maar wat als jij, misschien jij als pas nieuw Christen, iemand kunt helpen om ook Christen te worden? Bevrijding is een woord dat vaak klinkt als je Christen word, maar het is waar! God bevrijd je van veel ellende in je leven en geeft je leven weer kleur! In mijn verhaal, wat je kunt lezen door hier te klikken lees je hoe ik God weer opnieuw heb toegelaten in mijn leven. Ik, de bedenker van deze website beschrijf in mijn verhaal een verleden met pesten en epilepsie, maar ook de bitterheid, boosheid en het grote verdriet wat volgde! Natuurlijk lees je ook wat het Christelijk geloof op een zeer positieve manier met me heeft gedaan…

Je leest in dit verhaal hoe God me heeft bevrijd en hoe ik nu weer verder kan met mijn leven. Samen kunnen we als Christenen de boodschap van God delen, ookal zou het maar één iemand zijn… Dat is dan één gered persoon! Ieder mens is belangrijk, en met de liefde van God maar ook een stukje leiding van HEM zijn doelen te behalen die normaal niet te behalen zijn! God kan doen wat onmogelijk lijkt voor jezelf, maar met de kracht van God ben jij een vernieuwd en genezen mens! Je kunt de boodschap overbrengen op een ieder, maar doe dit met respect en laat de ander in zijn of haar waarde! Geef iemand de tijd om na te denken als hij of zij dat nodig vindt en kom erop terug. Het helpt vaak om te vertellen hoe jijzelf je beleving met God meemaakt, of wat jouw ‘verhaal’ is waardoor je Christen bent geworden.

Vrijheid!
Ookal lijkt alles misschien zo eindeloos ver weg of onmogelijk… God heeft het goed met je voor. Hij heeft een plan met je en dat plan zal je weer doen opbloeien. Je zal bloeien en groeien en met God, de Heilige Geest en Jezus word je altijd bijgestaan! Ze begeleiden je en werken samen met je aan succes. Jouw succes met God, jezelf en met anderen. Met vallen en opstaan zal je veel bereiken! Je zal worden bevrijd, ook van mogelijke demonen, maar zéker van boosheid, bitterheid en je aangedane verdriet. Je opdracht zal zijn: samen met God je weg bewandelen om verder te gaan met je leven. Het is alleen de keuze die jij moet maken! Hem aan je te laten werken en opruiming te maken van oud zeer… Hem om je weer warmte en liefde te laten voelen en af te rekenen met het kwade!

Je zal mensen vinden die bij je passen, je zal werk vinden dat bij je past, je zal ook aansluiting vinden bij een kerk of community. Je zal je als nieuw of herboren Christen blijven door ontwikkelen en blijven werken aan je vrijheid waar je recht op hebt, zoals iedereen dat heeft! Sterk zal je worden en liefde en warmte zal heersen in je leven! Van waar je ook komt… Tegenslagen, verdriet en teleurstellingen hebben we allemaal en dit zal in ons hele leven blijven, maar je zal er je sterker tegen wapenen en leren er met liefde mee om te gaan. Je staat er niet meer alleen voor, maar je hebt God bij je staan, samen met Jezus en de Heilige Geest!

Godsdienst op de werkvloer
Je bent zelf Christen, misschien ben je het net geworden en wil je misschien wel de boodschap uiten aan bijvoorbeeld je collega ‘s. Dit kan erg spannend zijn, en je weet al zeker dat niet iedereen ervan gediend zal zijn als jij het hun komt vertellen… Volg hierin je gevoel en luister naar wat ‘de ander / je collega’ je te zeggen heeft. Vergeet één ding niet, niet iedereen heeft een hekel aan het geloof! We zijn allemaal verschillende mensen met verschillende meningen en gesproken uit eigen ervaring zijn er mensen die er juist wél meer van willen weten. Is er geen discussie mogelijk? Jammer dan voor hun! Je gaat met je collega ‘s lunchen en je wilt zelf bidden, natuurlijk is het een verstandig idee om met je collega ‘s te bespreken dat je Christen bent en graag bidt voor het eten. Het is aan hun of ze er gehoor aan geven en of ze een momentje wachten totdat jij klaar bent met gebed. Zou wel netjes zijn, maar helaas gebeurt het niet altijd!

De reactie en het delen van ervaringen
Omdat je Christen bent houd je je aan bepaalde ‘gewoontes’ maar dat geldt niet voor iedereen. Niet-Christenen kunnen soms behoorlijk heftig reageren als jij begint te spreken over het Christendom of gaat bidden. Mocht er absoluut geen ruimte zijn voor gesprek dan kun je het het beste negeren bij de betreffende personen. Je hoeft trouwens niet alles te accepteren wat er tegen je wordt gezegd als het te ver gaat. Men heeft je ter aller tijden in je waarde te laten! Jij bent wie je bent en je mag je laten zien wie je bent! Mét je Christelijk geloof… En voor diegenen die wel interesse hebben in het geloof: Het helpt als je je eigen ervaring deelt. Hoe ben jij aan het Christendom gekomen? Hoe heeft God jou geraakt? Wat is er gebeurd waardoor jij nu Christen bent? Pak het subtiel aan en volg vooral je eigen gezonde verstand en gevoel.

Geloven is goed!
De angst om te laten zien dat je gelooft als Christen en het delen van het geloof met anderen om je heen… Het is een bekend probleem waar vooral beginnend Christenen of mensen die nu al door God worden geraakt mee te maken hebben. Word je uitgelachen of uitgescholden? Voor paal gezet omdat je rare dingen zegt volgens de niet Christenen? Je vertelt onzin en er klopt helemaal niets van? Al die opwekkingsmuziek en Bijbelverhalen? Die verhalen over wonderen en genezing, dat is toch allemaal onzin? En dan die psalmen, kom op! Het is makkelijk, heel makkelijk om dit tegen een Christen te zeggen, maar het probleem zit bij de persoon die dit zegt! Wat zit er achter de reactie, wat is er gebeurd met deze persoon of heeft hij of zij het niet meegekregen in de opvoeding?

Teleurstellingen, misbruik, oud wrok en bitterheid zijn veel voorkomende oorzaken van dit gedrag bij mensen… Christendom is door God bij je hart laten komen en er door Hem aan laten werken. Je mag je masker afzetten en de pure jij laten zien aan mensen om je heen en heel belangrijk: ook aan God. Christen worden is gereinigd en bevrijd worden. Dat gaat niet altijd zonder slag of stoot maar wel met een fantastisch resultaat! Genezing in jezelf en dan uiteindelijk deze ervaring delen met een ander, want wie gun je dat nu niet? Je raakt soms dingen kwijt maar er komen hele mooie dingen voor in de plaats terug.

Als je zelf je hart bij God hebt gelegd kun je ook de ander helpen om de weg naar bevrijding te vinden. Je kunt niet iedereen raken met je poging, maar vergeet niet dat er altijd iemand is die je kunt helpen. Er is altijd iemand op zoek naar iemand zoals jij…

Waarom Pasen?
Elk jaar vieren we Pasen, en met de wel bekende tradities zoals een Paastak, paaseieren (zoeken), paasbrood en eigenlijk net zoals bij kerst andere decoraties hebben we op onze eigen manier een beetje een invulling van het paasfeest. Toch zit er een héél andere betekenis aan, want de HERE Jezus is tijdens Pasen uit de dood opgestaan. HIJ die voor onze zonden is gestorven aan het kruis en daarvoor heeft moeten lijden… moeten lijden zoals misschien niemand anders dat ooit heeft gedaan. Bespuugd, geslagen, bespot en zélfs in de steek is gelaten… Jezus heeft geleden voor ons, alle mensen op aarde! De Evangelisten Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes vertellen meer over de historische gebeurtenissen van Pasen in de bijbel. Stel je eens voor: Er gaan een aantal vrouwen naar het graf van Jezus om het te verzorgen, maar ze treffen hem daar niet meer aan… Er verschijnen engelen die de vrouwen vertellen dat Jezus is opgestaan!

In de kerk wordt er tijdens Pasen uitgebreid aandacht besteed aan het Paasfeest. We vieren zijn opstanding uit de dood elk jaar weer en ook dat HIJ het heeft goed gemaakt tussen de mensheid en God. Een oude traditie is dat mensen zich laten dopen in de kerk in de nacht voor Pasen of soms op een andere locatie. Zij kiezen voor een leven met God, Jezus en de Heilige Geest. De doop kan ook op een ander tijdstip in een jaar plaatsvinden maar juist omdat Pasen een feest is voor Christenen is het mooi om vlak ervoor aan te sluiten bij de volgelingen / discipelen van de HEER! We vieren tijdens Pasen ‘nieuw leven’ omdat Jezus uit de dood is opgestaan en ‘tot leven is gekomen’ en daarom vieren we het Paasfeest elk jaar in de lente omdat de lente hier op aarde ook nieuw leven ontspringt. Bekijk het eens om je heen: Er worden lammetjes geboren, kuikentjes komen uit, vogeltjes komen uit hun ei en wat dacht je van het groen en de bloemetjes? Na de winter begint alles weer te bloeien en groeien en begint er naast groen weer kleur te komen in de natuur.

Zoals je leest is Pasen niet alleen een samenkomst om gezellig te eten en paaseieren te zoeken (met de kinderen) maar is het ook een feest om te denken aan de opstanding uit de dood van Jezus en wat er daarvoor met hem is gebeurd. En is het een traditie om te bidden tijdens Pasen? Vergeet dan niet om dankbaar te zijn voor de vergeving van onze zonden…

Wat is hemelvaart en pinksteren?
Na Pasen vieren we elk jaar hemelvaart en Pinksteren. Het woord hemelvaart zegt het eigenlijk al, Jezus gaat terug naar de hemel en voor hem komt in de plaats de Heilige Geest. Deze Heilige Geest helpt een ieder die een volgeling van Jezus wil zijn en daarnaast begeleidt de Heilige Geest ook in het delen van het Christelijk geloof. “Vertel zoveel mogelijk over wat Jezus is overkomen en heeft gedaan” en als je kiest voor HEM, de zoon van God, dus in principe voor God dan zal je een goed leven hebben en het in je krijgen om ook anderen te vertellen over het geloof. Zie de Heilige Geest als een soort van gids. Maar hoe gebeurde dit? Dat is ook nog een heel speciaal verhaal. Want als ik je vertel dat bij alle discipelen een vuurtje boven hun hoofd kwam dan zou je me toch voor gek verklaren? Met Pinksteren vieren we de komst van de Heilige Geest.

De discipelen van Jezus die net afscheid hebben moeten nemen van Jezus omdat hij weer naar de hemel ging hoorden plots in de ruimte waar ze waren een enorme windvlaag. Er verschenen vlammen die op de discipelen rustte en op dat moment werd een ieder ‘gevuld’ met de Heilige Geest. Vanaf dat moment begon de ontwikkeling van de kerk en sloten veel mensen tot de dag van vandaag zich aan bij deze kerk en ervaarden zij hoe het is om samen met de Heilige Geest te geloven in Jezus, dus God. Elke dag veranderen mensen in positieve zin omdat ze hun hart bij de HEER neerleggen en de Heilige Geest mogen ontvangen. Genezing, lichamelijk én geestelijk vindt elke dag plaats! Mensen worden bezaaid met liefde en warmte en elke dag wordt er afgerekend met het negatieve!

Geloven is liefde!
Geloven is liefde, want God en Jezus is liefde. Dit is een moeilijke opgave want probeer eens liefde aan iedereen te geven… Er zijn altijd mensen in je leven waar je minder mee hebt of zelfs een hekel aan hebt. Bijvoorbeeld iemand die jou erg veel pijn heeft gedaan. Waar komt die boosheid vandaan? Het is allemaal het ‘niet Goddelijke’ wat op je pad komt want het is de duivel, Satan die hier elke keer een schepje bovenop doet! Je voelt bitterheid als je eraan terug denkt en je hart wordt elke keer gekwetst… Leg dit bij de HEER neer! Ga met God in gebed en vertel waar je mee zit… Natuurlijk kunnen littekens blijven zitten en kunnen die gaan etteren, maar ook daarvoor kan worden gebeden. Het enige is dat je je hart volledig aan de HEER geeft en dan kan worden afgerekend met deze vorm van ‘oud zeer’.

Voor je laten bidden om vergeving te vragen is één, maar het écht willen is optie nummer twéé. Kun jij loslaten wat je in het verleden is aangedaan? Echt alles?! Pijn mag er zijn, want dat hoort nu eenmaal ‘bij het evenwicht’ van het leven. Hiermee bedoel ik pijn en vreugde. Probeer er middenin te blijven staan want we hebben allemaal te maken met voor-en tegenslagen. Helaas ervaart de één meer pijn dan de ander en waarom dat zo is?! Dat is een moeilijk antwoord om te geven. Zijn het de keuzes die je maakt? Is het (gewoon) datgene wat op je pad komt en je er sterker uit moet zien te komen? Ook daarvoor kan gebeden worden en kun je hierin je hart bij de HEER leggen voor genezing. Meer over het onderwerp ‘liefde’ kun je in 1 Johannes 4 vinden en voornamelijk vers 8 is een aanrader! Veel succes met het delen en ontvangen van liefde, want het is zo mooi…

Als je de keuze hebt gemaakt om voor God te kiezen zal HIJ met je aan de slag gaan. Zie het als de deur die jij open moet doen om God binnen te kunnen laten in je huis. Alleen jij kunt deze deur openen en alleen jij kunt God toelaten in je leven! Subtiel gaat God een nóg mooier mens van je maken en zal gedurende je ‘bevrijding’ het mooie laten groeien en dat waar je niets aan hebt uiteindelijk uit je leven laten verdwijnen. Je zal anders met mensen omgaan, namelijk in liefde en warmte en je zult merken dat ook mensen dichter bij jou komen… Je huis wordt opengesteld voor de mensen om je heen want je wil samen zijn  en het liefst samen discipel zijn van God. Wees niet bang! HIJ zal je doen inzien wat écht bij je past en waar je hart écht sneller van zal kloppen. Al je zonden worden vergeven, want Jezus, de zoon van God is voor ons allemaal gestorven aan het kruis om onze zonden te vergeven. Hoe erg je ook gezondigd hebt!

Hoe kan ik het kwade weerstaan?
We hebben er allemaal mee te maken. Het kwade! Hoe kan je je verdedigen tegen de invloeden van de Duivel? Dit is niet altijd makkelijk omdat de Duivel, Satan ook sterker kan zijn dan de mens maar niet sterker dan God! In gebed mag je altijd vragen om hulp. Vraag aan God of hij je bij wil staan en het kwade wil wegsturen. Je mag zelf ook de Duivel wegjagen. Spreek gewoon hardop uit ‘Satan, in Jezus’ naam verdwijn! Ik ben een kind van God en ik heb je niet nodig!‘ Beveel hem om te verdwijnen en laat merken dat jij de baas bent in je leven met God. Bid dat God zijn Heilige Geest laat komen op de plekken waar het pijn doet of waar je verleiding voelt. Satan probeert je het meest te raken op je kwetsbare plekken maar hef je Goddelijk zwaard en vraag God om hulp.

De duivel uit zich op verschillende manieren naar mensen. Bijvoorbeeld door mensen te verblinden met valse hoop. Hij zaait twijfel en hij praat je extra schuldgevoel aan. Verleiding is misschien nog wel het moeilijkste. Want pornografie, horror, vreemdgaan of het opzettelijk pijnigen van andere mensen is voor veel mensen dagelijkse kost. De opsomming van net is nooit van het goede, want men doet er altijd iemand kwaad mee inclusief zichzelf! Probeer om hier zo ver mogelijk vandaan te blijven! Lukt het je niet alleen om jezelf te wapenen tegen het kwade? Schaam je niet en zoek hulp bij een kerk of een ‘medechristen’!

Een veel uitgesproken uitspraak is ‘ik kan het niet’. Mensen zeggen het tegen zichzelf maar ook al te snel tegen een ander. De Duivel probeert om je vertrouwen af te breken, want hoe mooi is het als hij God kan pijnigen door jou te kort te doen? Voorbeeld: je staat op het punt van promotie omdat je baas vertrouwen in je heeft en je graag iets gunt terwijl jij het afketst…

Zoals je wellicht weet is er op de wereld veel aan de hand. Al vanaf de bijbelse tijd woeden er oorlogen en draait veel om macht en haat. Sommige mensen zijn vergeten hoe het is om échte liefde te voelen waarbij macht niet belangrijk is! Vanzelfsprekend wordt er haat gecreëerd. Want, men wil de mensen uit de weg ruimen die je in de weg zitten! Een beetje van jezelf en véél van Satan zorgen er wel voor dat je jezelf zo erg hekelt aan iemand of groepen mensen dat je vuur spuugt.

Satan, ook wel Lucifer genoemd is door God uit de hemel gestuurd omdat hij tegen God in opstand kwam. Hij wilde net zoals God zijn maar hij kreeg zijn zin niet. Toen is hij het kwade gaan doen en probeert hij tot op de dag van vandaag samen met zijn Engelen, ook wel demonen genoemd, om de prachtige creatie van God te schaden. Daarom hebben we elke dag de keuze: kiezen we voor het goede of het kwade? 

Je bent geliefd!
God houdt van je! Wát je ook gedaan hebt… De Heere Jezus is voor al onze zonden aan het kruis gestorven en weer opgestaan. God is rechtvaardig, hij wil jou een mooi leven op deze aarde geven. Ken je hem nog niet? Dan is dit de kans om God te leren kennen! Weet dat het niet uit maakt of je crimineel bent (geweest) of dat je een moord hebt gepleegd. De voorwaarde is dat je je hart bij de Heer legt en hij zal je maken wie je mag zijn met hem! Met God in je hart en het discipelschap van Jezus word je bevrijd en leer je échte liefde kennen! Je wordt sterker en je rekent af met vele duisternissen in je leven. Er komt een tijd dat je datgene wat jij hebt ervaren tijdens je bekering wilt delen met anderen…

Er zijn veel verschillende aardse meningen, en misschien denk je bij jezelf ‘dit hier is er ook weer zo één!’ Begrijpelijk, maar God is niet iemand die elk moment van de dag met de vinger naar je wijst als een boze schoolmeester. Helaas hoor ik geregeld mensen praten over eeuwige verdoemenis, maar dit is absoluut niet waar! God heeft je het leven gegeven om te vallen maar zéker weer op te staan. Je bent zijn leerling zeg maar… Leerlingen doen goede dingen en absoluut ook foute dingen. Tegenover de foute dingen staan vaak consequenties maar opvolgend krijg je een herkansing.

Ookal is Jezus ook voor jou aan het kruis gestorven om je zonden te vergeven, het is nooit verkeerd om zelf in gebed te laten weten dat je fout zat. Je spreekt vanuit je hart en dat is wat God graag van je ziet! Niemand op deze wereld ‘doet het altijd goed!’ We zijn allemaal goede mensen maar soms ook flinke zondaars. En… voor God maakt het niet uit of je een moord hebt gepleegd of een snoepje hebt gepikt in een supermarkt. Alles is even zondig! Later ben je van harte welkom in God ‘s koninkrijk… Als je HEM maar kent en liefhebt!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *