15 maart, stemmen!

Dit jaar is het weer zover… We mogen weer stemmen! Iedere Nederlander met stemrecht mag weer zijn of haar potloodje gebruiken voor de provinciale toekomst en laten we niet vergeten voor die van de waterschappen. Ofwel, het gaat ons om de portemonnee wordt door velen gezegd maar dat klopt niet helemaal…

Beleid is ook belangrijk, want hoe gaat de provincie eruit zien en welke invloed kunnen ze uitoefenen op Den Haag? Als waterschap is men verantwoordelijk voor waterveiligheid voor mens en natuur, zoals goed beschermende dijken en schoon drinkwater. Het vervuilde water wordt gezuiverd door zuiveringsinstallaties voordat het naar het waterleidingnetwerk gaat.

Ook is de waterstand een belangrijk beheerpunt voor waterschappen. Hoe gaan ze om met teveel water. Wat zijn goede oplossingen? Zijn het oplossingen waar (bijna) iedereen achter staat? De mensen die binnen het waterschap ‘regeren’ zijn belangrijk en daarvoor mogen we onze stem uitbrengen. 15 maart stemmen we dus voor het waterschap en de provincie!

Onze provincie kan invloed uitoefenen op Den Haag. Ze hebben ook een soort ‘regering’ maar dan onder Den Haag zeg maar. De provincie is ook belangrijk bij onze woon- en leefsituatie en staan ook dichterbij de mensen. Hierbij geldt: welke mensen besturen de provincie? Het waterschap en de provincie moeten dus geregeld samenwerken.

Tevredenheid over overheid staat momenteel erg laag onder mensen, maar elke stem van elke Nederlander kan toekomstbepalend zijn voor de provincie en uiteindelijk voor Nederland! Willen we bijvoorbeeld een andere wind laten waaien, spreekwoordelijk bedoeld, dan is het goed om het welbekende rode potloodje te laten kleuren…

Deze verkiezingen hebben nog niet meteen invloed op het kabinet Rutte, maar het is wel een keuze die je maakt voor de besturing van de provincie. Meer of minder windmolens of wel of geen noordtak van de Betuwelijn! Op het internet staan alle kandidaten en iedereen heeft zijn of haar statements. Voor de komende tijd ga ik even research doen wie mijn favoriete provinciekandidaat wordt en natuurlijk ook mijn favoriete waterschapskandidaat.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *