De rover…

De rover, daar loopt hij dan in zijn rode pak met zwarte broek. Met hoge hoed lijkt hij een heer, maar in werkelijkheid is het de slang… De slang die Adam en Eva heeft verleid en de zonde werd geboren! De eerste mensen ter wereld hebben hem ontmoet en nog velen zouden volgen, tot ons aan toe! Hij wandelt met zijn rode pak, zwarte broek en hoge hoed tussen mensen en kijkt goed… Bij wie kan hij alfa en omega ontregelen en tussen het licht in de donkere gaten kruipen? De rover is een entiteit of een persoon maar uit zich op de manier zoals hij wil. Als een worm vermomd verkent hij een ieder ‘s donkere gat tussen het licht en richt er van alles aan! De alfa en omega moeten anders en de God van liefde moet eruit! Verleid met mooie verkeerde dingen sticht de rover een goed doel maar stiekem vreet hij zielen! Zombies moeten het zijn en uiteindelijk moeten ze omkomen van de pijn! Hoe lang dat dan ook nog duurt… De wereld moet duister, de mensen moeten haat ervaren en pijn leiden terwijl de rover achter zijn bureau zit om te kijken wat hij nog meer kan aanrichten!

“De alfa en omega moeten anders en de God van liefde moet eruit!”

Het vuur brandt en de pijn overheerst, de aansteker lijkt niet kapot te gaan en iedereen is met een list maar al te welkom bij de poort van de hel! Het huis van de rover… Vuur, maar ook rood van ellende en duister van angst, geel van haat en het enige vochtige is het bloed van diegenen die leiden… Geen toekomstvisie maar alleen leiden, dat is de gastvrijheid van de rover. Alsof men elke dag op bloedhete kolen loopt en in de fik staat… Dat is de hel! De duivel, zeg maar de bijnaam van de rover heeft ook nog een échte naam en dat is Satan! Zijn grootste hobby is kwaad want hij heeft toch nog een appeltje met God te schillen? Een hele grote appel zo groot als onze aarde! Bah! Ik vind dit afschuwelijk om te schrijven, want het is een soort uitleg over Satan, de rover! Hij wandelt, hij loopt maar door en door en nachtrust heeft hij niet nodig… Dit is wel voldoende zo! De rover is zwakker dan God maar sterker dan de mens als men er aan toegeeft! Helaas is de verleiding voor velen maar ál te groot om de deur voor de rover open te doen…

“Alsof men elke dag op bloedhete kolen loopt en in de fik staat…”

De tegenpool van de rover, namelijk God, het licht en de liefde. Daar waar met haat wordt afgerekend en waar iedereen mag zijn zoals hij is… Daar waar de hemel een belofte is vol van liefde en warmte… Waar niemand arm hoeft te zijn en er geen ruimte is voor pijn! De kant waar men met de HEER in het hart al wat van de hemel kan ervaren in deze grimmiger wordende wereld… Waar het licht tussen alle ellende doorschijnt, ookal zit men middenin deze ellende! De plek waar troost is en de HEER zijn handen boven een ieder houdt, waar de HEER steunt maar ook begeleidt naar een mooi leven waarin geluk zal zijn tussen alle donkere gaten… Een weg die men kan bewandelen met de kracht van God en uiteindelijk uitkomt bij omega… De trap naar de hemelpoort! De plek waar eeuwigheid is in al het goede en ook de plek waar de rover geen kans meer heeft om toe te slaan. De plek waar de donkere gaten zijn gedicht en geheeld met liefde en warmte… De rover zal niet eens meer in het woordenboek voorkomen, net zoals het hatelijke vuur… Er zal pracht zijn witter dan sneeuw en helderder dan water! Maar nu: elke dag kiezen we goed of fout, ook dit doen we met alfa en omega…

“De kant waar men met de HEER in het hart al wat van de hemel kan ervaren in deze grimmiger wordende wereld…”

De HEER, ook wel God genoemd, kleding vol van wit met een prachtzoon genaamd Jezus… Allebei liefde, allebei prachtig en oneindig fijn. De liefhebbende in plaats van de rover. Anders gezegd, de grote rover die uiteindelijk afrekent met de kleine rode rover uit de hel… Uitleg over God is korter dan bij de rover en men weet misschien niet waarom… Omdat in nog geen twee alinea ‘s de HEER is uit te leggen hoe groot en mooi hij is met zijn koninkrijk! Waar vuur prettig is en waar zon niet zal aanbranden op huiden! Waar zang heerlijk zal klinken en overal pret zal overheersen……

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *